onsdag 2 april 2014

Dakini i österländsk mytologi

Dakini (sanskrit) himlavandrerska, betyder den som vandrar eller dansar i rymden. På engelska kallas dakini för spacegoer eller skydancer. Dakini är en österländsk motsvarighet till våra änglar fast i en mörkare aspekt. Hur ser en dakini ut?
Flying Vajrayogini
Hon är definitivt ingen vitklädd gestalt med vingar utan i sin mörkaste form en naken kvinna drickande blod ur en skallkopp (scullcup), ett halsband av dödskallar dinglande runt halsen. I vänster hand har hon en dolk, i höger hand skallkoppen eller visdomens lampa. Dakini är stark och självständig, mycket olik från det österländska kvinnoidealet.

Dakini finns i olika aspekter, den indiska är Kalis blodtörstiga prästinna som äter människokött. I Indien är dakini kvinnliga demoner eller vampyrer. I Pakistan eller Afghanistan var dakini en kvinna som gjorde ordning de dödas kroppar, hon kunde finnas på slagfältet eller i krematorier.

"When you're wounded and left on Afghanistan's plains,~ 
And the women come out to cut up what remains ... "~ 
~ The Young British Soldier, Rudyard Kipling (1865-1936)~

Dessa liksamlande dakini påminner om Valkyrior som begav sig från Valhall ned på jorden och hämtade hem fallna krigare till Valhall.


I Tibet är dakinin mildare i sin framtoning, hon visar sig till dem som söker sanningen inom sig. Där kan man träffa visdomens dakini eller en karmadakini. Gemensamt för alla är att dakini var den som förde dödas själar till himlen. Även i Tibet där dakini kommer med vishet och självkännedom finns en mörkare sida av myten. Den rituella begravningsakten "skyburial" där man låter gamar äta upp de döda har sina rötter i myten om dakini. Att ge kroppen åt fåglarna är en dygd, annars skulle en mängd småfåglar ha mist livet och blivit gamarnas föda. Samtidigt tror man att gamarna förvandlas till dakini och flyger till himlen med den dödes själ.


Dakini Yeshe Tsogyal
Den mest kända dakinin är den tibetanska prinsessan Yeshe Tsogyel som är känd som himladanserskan. Hon levde på 800-talet och var den första kvinnliga Buddhan i Tibet. Yeshe Tsogyel skrev upp allt hon hade lärt av sin mästare Guru Rinpoche på hemlig dakiniskript och gömde texten - för att den skulle bevaras för kommande generationer. Det är också ett kännetecken av en äkta dakini, hon bevarar sina andliga kunskaper i form av texter kallade terma. 

Dakinis trippelnatur påminner om de tre Nornorna i antikens Grekland som hade till uppgift att spinna, tvinna och klippa av människornas livstråd. Inom Wicca tror man på den trefaldiga gudinnan som härskar över tre världar; himlen, jorden och underjorden. I myten om regnbågen (det finns en kruka guld där regnbågen slutar) finns en kruka där alla substanser förvandlas till rent guld eller ambrosia, dakinis skallkopp har samma funktion, att hela och rena. När hon dricker blod är det en symbolisk handling och början till en förändring. Dakini är fientlig och vild men hon bekämpar sina egna demoner och svagheter, dansen är en symbol för förvandlingen ur kaoset till klarhet.

Enligt Jan Bärmark, universitetslektor i vetenskapsteori, symboliserar dakinis dolk att hon har skurit av alla band till självömkan och jagfixering. Han säger att dakini är den förkroppsligade visdomen som sätter fingret på den ömma punkt som hindrar laman att gå vidare.

Dakinis vilda aspekt som går in genom fötterna och tvingar en att dansa våldsamt finns inom den romska mytologin. Detta kan förklaras med det faktum att romerna härstammar från Indien. Rymd är en symbol för den öppenhet och klarhet som enligt buddhismen kännetecknar vårt eget sinne när det inte oavbrutet är upptaget med att skapa begrepp och teorier. Dakinin kan alltså tolkas som någon som uppträder i vårt sinne. Dakinin talar inte från och inte till det rationella förnuftet. Hennes ord, gester och handlingar väcker något djupare slumrande i det förmedvetna. Något som finns där och oroar oss men ännu inte fått gestalt. Dakinin visar sig ofta i drömmen eller under  meditationen.

tibetan art | wisdom dakini
© tim buckley | www.bodhiimages.com
Wisdom Dakini
Dakinin ställer allt på ända. Hennes uppdykande kan innebära att våra liv tar en helt annan inriktning. Dakini är en vägvisare. Hennes nakenhet symboliserar den ultimata sanningen.

Dakini har jämförts med grekiska muser eftersom de personifierar inspirationen. Dakinis vildare former har jämförts med furier. Sanskrits ord shakti kan översättas till kraft, Dakini är kristalliserad själakraft som har en kvinnlig form.

Dakini är inte negativa, onda andar trots att de dricker blod och dansar på dödas kroppar utan energi som hjälper oss att hitta den rätta vägen ur kaoset till klarheten. Dakini är spegelbilden av oss själva, bilden av vår anima eller animus, urmänniskan, den som vill komma fram och våga leva.

Dakini är kvinnlig energi i alla dess färger och former, de finns dakinis i alla regnbågens färger. Så här säger svart dakini:
"I seek only beings ready for full liberation
Leave all behind and we will find beauty
In the emptiness that remains. "
ur Songs and Meditations of the Tibetan Dhyani Buddhas


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar