onsdag 4 februari 2015

Vinterörter - Rölleka

Inspira Det Gröna Apoteket på örtspan
Vad gör blivande örtpedagoger på vintern? Går i ide? Nej utan läser om växternas aktiva ämnen till tentamen som är i april. Vår lärare Marie-Louise Eklöf går ett steg längre, och går ut på örtspan mitt i snön med en örtbok i fickan där hon antecknar örternas växtplatser.

Marie-Louise hittade vinterståndare av Rölleka (Röllika) i snödrivorna men vad betyder vinterståndare?
"Vinterståndare är en fruktställning av en örtartad, vissnad växt som står kvar under vintern. Genom att stjälken som bär frukter med frön sticker upp över snön sprids frön över stora avstånd med blåsten under vintern. Fröna kan även spridas med hjälp av djur. Vinterståndare är en viktig födokälla för många fröätande fåglar.

Rölleka (Achillea Millefolium)

"Rölleka är en ört som används mycket långt tillbaka i tiden. Det latinska artepitetet millefolium betyder tusenbladig och syftar på röllekans finflikiga blad. Achillea kommer från Akilles, den grekiska mytologins största hjälte och huvudpersonen i Iliaden. Under det Trojanska kriget sägs Akilles ha botat många av sina krigare med röllekan. De gamla grekerna använde också röllekan för sina blodstoppande egenskaper. Hildegard av Bingen nämner röllekan som en viktig ört i den tyska folkmedicinen på 1100-talet och Carl von Linné skriver också om röllekan och tar upp den i sin Materia Medica på 1700-talet. 

Röllekan har också använts i spådom över hela världen. Kelterna som levde i norra Europa under antiken ansåg att röllekan var helig och använde den för att spå väder. Under medeltiden lade man den i barnvaggor och hängde den över stalldörren som skydd mot onda andar. I Kina var det 50 rölleka stjälkar som man traditionellt använde när man frågade oraklet i I Ching." källa: www.akupunkturakademin.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar