torsdag 26 februari 2015

Deva Premal - Moola Mantra


Moola Mantra
Om Sat-Chit-Ananda 
Parabrahma Purushothama 
Paramatma Sri Bhagavathi Sametha 
Sri Bhagavathe Namaha

"När man sjunger eller uttalar detta vediska mantra så behöver man inte förstå betydelsen av mantrat för att det ska ha effekt. Mantrat har i sig en inneboende kraft. Om man känner till vad mantrat betyder och sjunger det (uttalar det) med förståelse och inlevelse i hjärtat så kommer energin att flöda med ännu större kraft.

Bildresultat för aum
Om (Aum)
Om (AUM) Det heliga ordet Om frigör frekvensen hos Ordet, samma Ord som utgick som skapelsens ursprung. Österlandets mantran, heliga intonationer, har under hundratusentals år gått i arv efter Lemuriens präster och prästinnor. Och allt som framträder kommer ur det heliga OM (AUM). Ljudet av Ordet – Ordet ur ljudet. AUM = ”jag bugar, jag samtycker, jag accepterar…” AUM är den mest abstrakta och ändå den mest konkreta symbolen för gudomlighet. Det är ett instrument för självförverkligande.

A kommer ur Alfa (vår fader) – som initiatorn, skaparen, begynnelsen – ursprunget till spiraler av medvetande, av varande. Det är utstötandet av kraft. M är OM i Omega (vår moder), slutförandet, änden – ett med den helige Ande som förenaren och upplösaren av form och formlöshet. AUM. Därför uttalas varandets positiva och negativa polariteter av Elohim tvärs genom det utbredda kosmos för världarnas upprätthållande. Från A till OM finns skapelsens hela vidsträckthet innesluten. U i mitten är skapelsens bägare som vaggar Dig, det verkliga Jaget, den Smorde, den Kristnade, ljusets Buddha – du i universell manifestation, i särskild manifestation. A-U-M. Treenigheten i förening. Från utgåendet hos Fadern till återvändandet hos Modern omslutes du som deras kärleks identitet. AUM." www.livinginlove.nu


1 kommentar:

  1. Så vackert och rofyllt. Tack Raquel! Hälsningar Lena Österdahl

    SvaraRadera