torsdag 20 mars 2014

Mötet med den Kosmiska Mästarskallen

The Mitchell-Hedges Skull

Mantrat som jag hörde inom mig efter mötet med den Kosmiska Mästarskallen var orden kanaliserade av Maria Nylow "ljusa tider kommer efter mörka strider". Kvällen var en unik och mäktig upplevelse med höga energier och uppkoppling på den trettonde kristallskallen, Mästarskallen.

Maria berättade att Mästarna (de uppstigna mästarna) stod runt bordet, altaret där hon hade tänt ljus och lagt kristaller, och höll eteriska kristallskallar i sina händer. En tjej i publiken hade en fyrakilos kristallskalle på sitt knä och flera mindre skallar under stolen. Vi fick lägga våra kristallspetsar och -skallar under våra stolar, kristallerna skulle underlätta uppkopplingen. 

Vi fick inte ha våra väskor vid våra platser utan fick lägga dem under borden längs väggarna. Även anteckningsblocken fick läggas där. Det var bara vi, femtio förväntansfulla ljusarbetare, utan handväskor och mobiltelefoner, bara vi och våra energier. Marias guider var tydliga, det var så här det skulle vara.

Vi satt i två cirklar, en inre cirkel och en yttre cirkel, i den allra yttersta cirkeln stod en stor skara änglar och varje deltagare hade tre änglar runt omkring sig. När Mästarna anlände blev energin tät, tyst och varm, nästan olidligt varm. Jag hörde inte alla ord, jag var på väg att försvinna flera gånger under meditationen. Som gåva fick jag ett ägg av Apollo, en penna av Isis och en bok av Thot. Jag såg inte gåvorna utan fick orden till mig, jag som så gärna skulle vilja väcka mitt inre seende.


De uppstigna mästarna

Vi fick nycklar, vi fick koder, vi skapade uppkoppling med hjälp av Marias röst till den trettonde kristallskallen, till Mästarskallen som finns i en eterisk form i Kosmos. De tolv kristallskallarna skapades enligt kanaliserade budskap med hjälp av ljud- och ljusvågor under Atlantis gyllene år.

Alla dessa kristallskallar är olika, Atlantis överstepräster och -prästinnor skapade varsin kristallskalle, med sin egen skalle som modell, förklarade Maria. Innan Atlantis skulle gå under lagrades all kunskap och all visdom i kristallskallarna. Alla tolv kristallskallarna är kopplade till den trettonde, Mästarskallen som innehåller mer visdom än vi kan föreställa oss.

När meditationen var slut kände Maria att mer information skulle komma. Det direktkanaliserade budskapet kändes äkta och väldigt mäktigt. Dessa fragment fastnade i mitt minne även utan anteckningsblock och penna.

"Ljusa tider kommer
efter mörka strider.

Du är Ljusets Krigare på Jorden.

Räds inte mörker för du är Ljus.

Ingen tid för tvivel.

I kärlek kommer du att vägleda andra.

Jag är Mästarskallen som talar."13 crysta lskulls


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar