tisdag 4 mars 2014

Möte med Jade Buddha och Quan Yin

Vilande Buddha i Jade Buddha Tempel, Shanghai
Förra året i mars var jag i Shanghai med min son och mötte både Jade Buddha och Quan Yin. Husen var så höga, jag har aldrig tidigare sett så många höga hus i en stad. Mitt i betongdjungeln fanns det små oaser, grönskande parker och rökelsedoftande tempel. I Shanghai kom jag i underfund med hur viktig naturen är för mig, hur viktigt allt levande är för mig. Jag beundrade körsbärsblommor i lätt regn, i Renmin-parken medan äktenskapsmarknaden pågick för fullt i bakgrunden.

Vi såg röken på tempelgårdarna slingra sig mot himlen, jag undrar om röken förde med sig bönerna till förfäderna eller till gudarna? Silver Buddhan log sitt milda leende, 15 ton tung och 8,8 meter hög. Jade Buddhan fanns bakom glas och fick inte fotograferas. Quan Yin, barmhärtighetens, medlidandets och nådens gudinna mötte jag överallt, hon fanns i nästan varje tempel. Quan Yin är en himmelsk Bodhisattva (Bodhisattva en varelse av upplysning som är kvar nära jorden, på Kinesiska är ordet Pú-sa). Namnet Quan Yin betyder "Hon som hör världens rop/ljud".


Quan Yin avbildas ofta med en vas i vänstra handen, från vasen kan hon hälla livets vatten/heligt vatten över människor, vattnet symboliserar hennes barmhärtighet. Vasen är ett kärl som kan symboliskt hålla sanningen. Quan Yin sägs ha tusen ögon och händer för att nå alla människor, hennes nåd räcker till alla varelser. Quan Yin är bärare av den heliga moderns energier inom buddhismen, som Moder Maria inom kristendomen eller Isis i den egyptiska mytologin. Quan Yin är en av de högsta upplysta mästarna som vakar över jorden. Som uppstigen mästare hjälper hon den med healing som ber om hennes hjälp. 

Quan Yin
Jag kände Quan Yins energi i de många templen i Shanghai. Hon fanns närvarande vid min sida och styrde mina steg till avlägsna, stilla tempel för att betrakta det som skedde i tystnad. Jag mötte människor som jag aldrig tidigare hade mött, och som betydde mycket för mig. Vi delade upplevelser, vi delade en bit av livet med varandra under några flyktiga dagar i Shanghai medan Silver Buddhan log milt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar