onsdag 1 juli 2015

Vita Tara


White Tara
”Tara är upplysningen som stiger ned till oss, sträcker ut en hand och lyfter oss upp. Hon är tomheten, klädd i dess finaste dräkt. Men hennes tillgänglighet kan ge upphov till missförstånd. Eftersom hon är uppvaknandet som visar sig för oss i en sådan förtrolig och attraktiv skepnad, kan vi lätt undgå att se hennes sanna natur. " Vessantara, Meeting the Buddhas

Vita Tara är en gudinna inom den tibetanska buddhistiska traditionen och man reciterar ett mantra för att väcka hennes andliga aspekter inom sig själv. Vita Tara är moder för alla Buddhor och hon står för renhet, medkänsla och sanning. Tara betyder rädderskan eller stjärnan på sanskrit och hon är en kvinnlig bodhisattva. Tara representerar attityden att hjälpa andra människor att hjälpa sig själva.

Tara kan uppträda i olika skepnader, Vita Tara och Gröna Tara är de vanligaste men det finns även en röd, svart och gul Tara. Den Vita Tara symboliserar helande, medkänsla och ett långt och hälsosamt liv. Den Gröna Tara symboliserar den upplysta visdomen tillsammans med en moderlig och omhändertagande energi.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar