fredag 20 mars 2015

Sufism


Bild: rabbaniway
Vad är Sufism? 

En definition av sufism
Sufism är en serie begrepp och ritualer som kan avse fattigdom, avskildhet samt sång och dans och bygger på en blandning av flera religioner och läror som grekisk filosofi, zoroastrianism, buddhism, hinduism och islam. källa: islam.se

Ofta används begreppet islamisk mysticim om sufismen, det jag tänker när jag hör ordet sufism är de dansande dervischerna i sina vida, vita kåpor. Mystik, poesi, dans och sånger om kärlek och längtan, är kärnan i sufismen. Jalal al-din Rumi (1207 - 1273) var en persisk poet och sufisk mystiker som är aktuell än idag.

Vassflöjtens sång av Rumi

»Lyssna till vassflöjten när den berättar
hur den förtäljer om ensamheters kval:

Alltsedan jag blev avskuren och skild från vassriket
har min klagan väckt sorg i mannen och kvinnan.

Bröstet vill jag bit för bit slita itu
tills jag blottat smärtan i deras kärlekslängtan.

Vem som än vistas fjärran från sitt ursprung
åtrår sin egen återförenings stund.«


Abida Parveen, sufi -sångerska från Pakistan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar